Nhân Sự - MAI-ARCHI

1
THS.KTS NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Giám Đốc - Chủ Nhiệm Đồ Án

1
KTS. DIÊU CÔNG TUẤN

Cố Vấn Dự Án

1
KS. ĐOÀN KIM MINH TRÍ

Phó Giám Đốc Dự Án

1
ThS.KTS. NGUYỄN THẾ HÙNG

Phó Giám Đốc Điều Hành

1
KTS. LÊ VĂN NGÀ

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật

1
KS. CAO CHÁNH TRUNG

Giám Đốc Trung Tâm Thẩm Tra

1
KTS. THÁI VĨNH AN

Trưởng Phòng Thiết Kế Kiến Trúc

1
KS. NGUYỄN TRỌNG KHÔI

Trưởng Phòng Kết Cấu

1
THS.KTS LÂM NGỌC MAI

Kiến Trúc Sư Chủ Trì

1
THS.KTS. HUỲNH TƯƠNG THÂN

Kiến Trúc Sư Chủ Trì

1
KTS. NGUYỄN THÀNH CHINH

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

1
KTS. HỒ THỊ ÁNH LINH

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

1
KS. LÂM TUẤN NGỌC

Kỹ Sư Kết Cấu

1
KS. LÊ HOÀNG SƠN HẢI

Kỹ Sư Kết Cấu

1
KTV. PHẠM QUỲNH NGÂN

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. NGUYỄN HOÀI THANH

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. DƯƠNG MỸ YẾN

Kỹ Thuật Viên Triển Khai

1
KTV. HUỲNH NGỌC BẠCH

Kỹ Thuật Viên Triển Khai